AF atstovų konferencija Panevėžyje 2017

2017 m. balandžio 22-23 d. į Ateitininkų Federacijos atstovų konferenciją Panevėžyje rinkosi ateitininkai iš visos Lietuvos. Apie 100 moksleivių, studentų ir sendraugių ateitininkų konferencijos metu vertino praėjusių metų veiklą Lietuvoje ir užsienyje, buvo renkami nauji valdybų nariai, ruošiamasi kitąmet švęsti valstybės atkūrimo šimtmetį. Prisiminimais apie poetą, ateitininką Kazį Bradūną, kurio 100-ąsias gimimo metines švenčiame šiemet, dalinosi jo duktė Elena Bradūnaitė – Aglinskienė. Įprasmindami savo organizacijos veiklą, ateitininkai Panevėžio miestui dovanojo ir J.Tilvyčio –Nemuno gatvių sankirtoje pasodino medelių. Nuotr.I.Bikulčienės

Language preference

Language preference