Ateitininkų žygis partizanų keliais Raguvos apylinkėse 2018

2018 m. balandžio 22d. Panevėžio krašto ateitininkai keliavo link Raguvos, aplankė poeto, ,,Ateities“ žurnalo redaktoriaus, partizano Broniaus Krivicko kapą ir partizanų bunkerį. Šv. Mišias prie buvusio partizanų bunkerio aukojo J.E. emeritas vyskupas J.Kauneckas {nuotr.I.Bikulčienės}.

Language preference

Language preference