Kristaus Karaliaus iškilmė Panevėžyje

2019 m. lapkričio 23 d. Panevėžio krašto ateitininkų kuopos susirinko į Panevėžį švęsti Kristaus Karaliaus iškilmės ir paminėti AF atsikūrimo Lietuvoje 30- metį. Už aktyvią veiklą vyr. kl. moksleiviai, studentai ir aktyviausios ateitininkų kuopos buvo apdovanotos J. ir A. Čingų fondo premijomis. Šv. Mišias aukojo kun. Domingo Avellaneda. ( nuotr. I. Bikulčienės).

Language preference

Language preference