Rašinių konkurso ,,KODĖL VERTA BŪTI ATEITININKU ŠIANDIEN?“ apdovanojimai 2014

2014 m. lapkričio 15d. įvyko Panevėžio krašto ateitininkų rašinių konkurso ,,Kodėl verta būti ateitininku šiandien“ apdovanojimai. Rašinių konkurso rėmėja p. Aldona Čingienė (JAV). Renginyje dalyvavo J.E. emeritas vysk.Jonas Kauneckas, Panevėžio krašto ateitininkų dvasios tėvas kun. Domingo, AF valdybos narys Justinas Juknys , PKA valdybos pirmininkė I.Bikulčienė, PKA valdybos narė s. Kristina Mikalauskaitė, MAS valdybos narė Girmantė Stakėnaitė (nuotr. Domantės Bikulčiūtės).

Language preference

Language preference